Troas Bölgesi’nin güney kıyısında yer alan  Assos kenti, denizden yaklaşık 234 m. yüksekliğindeki andezit bir kayalık bir tepe üzerine kurulmuştur. Bu alandaki, hemen hemen bütün yapıların inşasında volkanik bir taş türü olan andezit taşın kullanılmıştır. Kuzeyde   Satnioeis (Tuzla Çayı) İda Dağı’nın batı yamaçlarından doğarak Lekton (Baba Burnu) ve Aleksandreia Troas (Dalyan) şehirleri arasından denize dökülür.

Assos Ören Yeri.jpg 2

 

Biga Yarımadası’nın güneye bakan kıyısında ve Lesbos Adası’nın karşısıda yer alan Assos, Hitit metinlerindeki Assuwa ve Homeros’un İlyada destanında sözünü ettiği Pedasos ile ilişkilendirilmektedir. Lesboslu Myrsilos’a göre Assos, M.Ö 7. yüzyılda Methymnalılar tarafından kurulmuştur. Strabon, Gargara ve Lamponia gibi Assos’un da bir Aiolis kenti olduğunu aktarır. M.Ö. 560-546 yılları arasında Batı Anadolu’da Lidya egemenliği yaşanmıştır. M.Ö. 546 yılından itibaren Anadolu, Pers Kralığı hakimiyetine girmiştir. M.Ö. 540-530 tarihleri arasında Assos Athena Tapınağı’nın inşası tamamlanmıştır. M.Ö. 478/77-412 yılları arasında Assos, Attik Deniz Birliği üyesidir. M.Ö. 366/365 yılında Pers satrapı Ariobarzanes Assos’a sığınmıştır. Şehir başka bir Pers satrapı olan Autophrates tarafından kuşatılsa da kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu dönemde Assos, banker Eubulos diktatörlüğündedir. Kölesi Hermeias’ın diktatörlük döneminde M.Ö. 347-345 yılları arasında Aristoteles, Assos’da yaşamış, evlenmiş ve felsefe okulunu kurmuştur. Hermeias’ın Persler tarafından öldürülmesinin ardından Aristoteles Assos’dan ayrılır ve bölge Pers kontrolüne geçer.

Assos Ören Yeri.jpg 4

 

 

M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in Anadolu’ya ayak basmasıyla Pers hakimiyeti son bulur. M.Ö. 331 yılında stoacı filozof Kleanthes Assos’da dünyaya gelir. M.Ö. 241 yılından itibaren Pergamon Krallığı’nın hakimiyetine girilir. M.Ö. 133 yılında Pergamon krallığının kontrolünde olan, Batı Anadolu’daki tüm şehir devletleri gibi Assos da vasiyet yolu ile Roma Devleti’nin kontrolüne geçer. M.S. 16 yılında Assos, Germanicus ve karısı Agrippina tarafıdan ziyaret edilir. M.S. 56/57 yılında kent bu defa Aziz Paulos tarafından ziyaret edilmiştir. 395-1453 yılları arasında Bizans hakimiyeti yaşanmıştır. 1081-1097 yılları arasında Çaka Bey, Troas bölgesindeki bazı kentleri ele geçirmiştir. 1097 yılında İmparator Ioannes Dukas, Troas Bölgesi’ni yeniden Bizans topraklarına katmıştır.

Assos Ören Yeri.jpg 7

 

1203-1224 yılları arasında Troas Bölgesi Latinler tarafından istila edilmiştir. 1224 yılında bölge, İznik İmparatorluğu’nun kontrolüne geçmiştir. 1261 yılında Troas Bölgesi tekrar Bizans hakmiyetine geçmiştir. 14. yüzyılın başlarından itibaren Troas Bölgesi’nin güney kesimi Türkler tarafından ele geçirilmiştir ve aynı yüzyılın son çeyreğinde Hüdavendigar Camisi inşa edilmiştir.

 

Assos Ören Yeri.jpg 1

 

 

M.Ö. 2000 yıllarındaLelegler tarafından kurulan bu eski kent, M.Ö. 8. Yüzyılda Midilli Adasındangelen İonlar tarafından ele geçirilmiştir. Ünlü filozof Aristo M.Ö. 348 yılındailk felsefe okulunun burada kurmuştur. Tepede M.Ö. 6. Yüzyılda kurulan Athena tapınağıkentin en değerli kalıntılarındandır.

 

Assos Ören Yeri.jpg 6